På Gullbrannagården 13 km söder om Halmstad hålls i år en utställning av ett antal hantverkare. Där kan du se mina smycken i verkligheten. Vill du lättare hitta vägen: Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad (nr 43), tag väg 15 söderut mot Laholm (fd v 117). Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt Gullbrannagården och följ sen skyltarna. Från söder: Sväng av E6 vid macken i